Khóa học ngắn hạn liên kết cùng tỉnh Quảng Ngãi

Trang chủ Đào tạo ngắn hạn Khóa học ngắn hạn liên kết cùng tỉnh Quảng Ngãi

Khóa học ngắn hạn liên kết cùng tỉnh Quảng Ngãi

Khai giảng: 27/11/2018 Thời gian: 3 ngày Địa điểm: Nhà khách Tỉnh Quảng Ngãi

Lớp học được thiết kế giảng dạy tập trung cho khoảng từ 60 đến 83 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở ban ngành cấp tỉnh,

phòng ban cấp huyện của Tỉnh Quảng Ngãi

        Về nội dung giảng dạy:

Rate this post

BÌNH LUẬN FACEBOOK

Đăng ký đào tạo ngắn hạn