Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

TT Vị trí tuyển dụng Công ty Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 Accountant or Management Accountant Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing Số lượng có hạn Toàn thời gian TP. HCM Đến khi tuyển đủ
2 Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh (Thuốc BVTV/Phân bón/Hóa chất thủy sản) Công ty Cổ phần Tập đoàn King Elong Số lượng có hạn Toàn thời gian TP. HCM 31/10/2021
3 Nhân viên tổ chức các khoá học về công nghệ tài chính, chứng khoán Công ty Cổ phần iGen Group Số lượng có hạn Toàn thời gian TP. HCM 30/09/2021
4 Nhân viên kế toán & tổ chức các khoá học về kế toán, tài chính Công ty Cổ phần iGen Group Số lượng có hạn Toàn thời gian TP. HCM 30/09/2021
5 Tuyển dụng sinh viên thực tập 2021 – 2022 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY Số lượng có hạn Thực tập sinh TP. HCM 30/09/2021
6 Tuyển dụng vị trí Business Developmen Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục SHub Số lượng có hạn Toàn thời gian TP. HCM Đến khi tuyển đủ
7 Tuyển dụng vị trí Sales Admin, Admin bồi thường TPA Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sài Gòn 07 Toàn thời gian TP. HCM Đến khi tuyển đủ
8 Vị trí Corporate social responsibility (CSR) Công ty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia Số lượng có hạn Toàn thời gian TP. HCM Đến khi tuyển đủ
9 Thông báo tuyển thực tập sinh online Ngân hàng Vietcombank - CN Gia Định Số lượng có hạn Thực tập sinh TP. Thủ Đức 20/08/2021
10 Chương trình Môi giới tập sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Số lượng có hạn Thực tập sinh TP. HCM Đến khi tuyển đủ