Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

TT Vị trí tuyển dụng Công ty Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn luật làm việc tại Văn phòng Luật TP.HCM Công ty Luật 24H 5 Toàn thời gian TP. HCM Đến khi tuyển đủ
2 Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh Trung tâm Kinh doanh VNPT-Đồng Nai 7 Toàn thời gian Đồng Nai 31/01/2022
3 Tuyển dụng Môi giới tập sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Số lượng có hạn Thực tập sinh TP. HCM Đến khi tuyển đủ
4 Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bao Bì 3A Số lượng có hạn Toàn thời gian TP. HCM Đến khi tuyển đủ
5 Tuyển thực tập vi trí Thực tập sinh Phòng Hành chánh Nhân sự Công ty Happiness Saigon Số lượng có hạn Thực tập sinh TP. HCM Đến khi tuyển đủ
6 Tuyển dụng Thực tập sinh kế toán (Toàn thời gian) / Kế toán viên cơ sở Công ty TNHH Odyssey Resources Việt Nam Số lượng có hạn Toàn thời gian, Thực tập sinh TP. HCM Odyssey Resources
7 Tuyển dụng nhiều vị trí tại Phòng Kế hoạch – Đầu tư (SCTV) Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) 7 Toàn thời gian TP. HCM Đến khi tuyển đủ
8 Tuyển dụng Nhân viên Marketing. Công ty Cổ phần Wakamono Số lượng có hạn Toàn thời gian TP. HCM Đến khi tuyển đủ
9 Tuyển dụng Thực tập sinh Tuyển dụng, Thực tập sinh xử lý số liệu và vị trí Điều phối chuỗi cung ứng Tập Đoàn Thiên Long (Thiên Long Group) Số lượng có hạn Toàn thời gian, Thực tập sinh TP. HCM Đến khi tuyển đủ
10 Tuyển dụng vị trí nhân viên chính thức và vị trí thực tập, kiến tập Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease Số lượng có hạn Toàn thời gian, Thực tập sinh TP. HCM Đến khi tuyển đủ