Thực tập

Trang chủ Thực tập

Thực tập

TT Vị trí tuyển dụng Công ty Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 Tuyển dụng Thực tập sinh tại Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp UEL Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp UEL 06 Thực tập sinh TP. HCM 30/01/2021
2 Tuyển dụng chương trình Business Development Trainee Công ty TNHH Shopee Số lượng có hạn Thực tập sinh TP.HCM, Hà Nội Đến khi tuyển đủ (*)
3 Tuyển dụng Digital Marketing Executive, Digital Creative Executive, Digital Marketing, CRM Executive Intern Công ty Pati Group Số lượng có hạn Toàn thời gian, Thực tập sinh TP. HCM 31/01/2021
4 Tuyển dụng Thực tập sinh, Nhân viên Nhân viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease Số lượng có hạn Thực tập sinh TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai 30/01/2021
5 Tuyển dụng Thực tập sinh tại chi nhánh khu vực phía Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Số lượng có hạn Thực tập sinh Bình Dương, Đồng Nai 30/01/2021
6 Tuyển dụng Thực tập Marketing – SEO hoặc Thực tập Marketing – Content Cổ phần TIN Holdings 05 Thực tập sinh TP. HCM Đến khi tuyển đủ
7 Tuyển dụng Thực tập sinh chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Tài chính doanh nghiệp, QTKD Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H (Công ty M&H) Số lượng có hạn Thực tập sinh TP. HCM 20/01/2021
8 Tuyển dụng vị trí Phụ trách kinh doanh khu vực Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Số lượng có hạn Thực tập sinh TP. HCM Đến khi tuyển đủ
9 Tuyển dụng Thực tập sinh năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 10 Thực tập sinh TP. HCM Đến khi tuyển đủ
10 Tuyển dụng Thực tập sinh phòng Kinh doanh Công ty TNHH Ô tô Việt Nhân (HYUNDAI VIỆT NHÂN) 10 Thực tập sinh Đồng Nai Đến khi tuyển đủ