Ngày hội thực tập 28/10/2017

UEL Internship Day 2017

QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

SÁNG TẠO & KHỞI NGHIỆP

Thành viên

Giới thiệu về các thành viên của trung tâm.

Nguyễn Duy Hiệp

Quyền Giám đốc
Điện thoại: 093.143.0936
Email: hiepnd@uel.edu.vn

Lê Văn Vĩ

Phụ trách Tổ chức sự kiện
Điện thoại: 090.596.2946
Email: levanvi@uel.edu.vn

Nguyễn Quang Nghĩa

Phụ trách Hành chính & Đảm bảo chất lượng
Điện thoại: 090.696.5040
Email: nghianq@uel.edu.vn

Đồng Văn Kiên

Phụ trách Truyền thông & Quảng bá hình ảnh
Điện thoại: 090.789.0054
Email: kiendv@uel.edu.vn

Tin tức & Sự kiện

Các tin tức sự kiện của trung tâm và nhà trường.

Tin tức & Sự kiện

Tin tức được cập nhật thường xuyên của trung tâm và nhà trường.

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm cho sinh viên

Học bổng doanh nghiệp

Thông tin học bổng tặng sinh viên.

Hội thảo – Cuộc thi

Hội thảo và cuộc thi do trường và trung tâm tổ chức.

Huấn luyện kỹ năng

Các chương trình huấn luyện kỹ năng của trung tâm và nhà trường.

Sinh viên tài năng

Thông tin sinh viên tài năng của trường.

Hợp tác

Các doanh nghiệp đối tác chiến lược của nhà trường.

Liên hệ

Thông tin liên hệ của trung tâm

Địa chỉ
    Phòng A002 - Trung tâm quan hệ doanh nghiệp
    Trường đại học Kinh tế - Luật
    Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
Mobile
  • 02837244555 (Ext:6631)